Förvarskurser

Syftet med de Riksomfattande försvarskurser är att förbättra samarbete mellan olika samhällssektorer under undantagsförhållanden och att främja nätverksbyggande mellan personer som arbetar inom olika områden av den övergripande säkerheten.