Hoppa till innehåll

Förvarskursens genomförande

Under förvarskurserna bekantar sig deltagarna med de olika områdena övergripande säkerhet genom föreläsningar, besök och uppgifter.

Utöver föreläsningar av sakkunniga och grupparbeten innehåller läroplanen för de nationella försvarskurserna besök på platser som är viktiga med tanke på den övergripande säkerheten, såsom riksdagen, Yle, säkerhetsmyndigheterna och försvarsmaktens brigadenheter. Utöver utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska teman omfattar undervisningsinnehållet ledning, ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap samt mental krisresiliens.

Försvarskurserna ordnar riksomfattande försvarskurser fyra gånger om året. Riksomfattande förvarskurserna, som ordnas i tre och en halv veckas perioder, har sammanlagt femton kursdagar. Kortare påbyggnadskurs och kompletterande kurs kommer att ordnas senare för dem som har slutfört förvarskursen för att komplettera det lärandeinnehållet.

Dessutom ordnar försvarskurserna förvarets specialkurser för specialgrupper som Delegationen för förvarsundervisning definierar.

Nationella försvarskurser sedan 1961

1960 godkände försvarsrådet ett förslag om att anordna gemensamma utbildningstillfällen för civil och militär personal. Att organisera den "högsta nationella försvarsutbildningen" gavs till försvarsmakten. Invigningen av den första försvarskursen hölls i april 1961. Två år efter riksomfattande förvarskurserna påbörjats påbörjades de regionala försvarskurserna som landshövdingarna initierade.

Många undervisnings principer och kurs traditioner etablerade inom 1960- och 1970-talens kan ses på försvarskurser än idag. Mer än 10 000 personer har redan deltagit i kurserna.

Förvarskursföreningen bildar ett socialt betydelsefullt nätverk

De som genomgått riksomfattade försvarskursen kan bli medlemmar i Förvarskursföreningen om de så önskar. Förvarskursföreningen grundades omedelbart efter slutet av den första nationella försvarskursen i 1961.

Föreningen garanterar en stabil kontinuitet för kursverksamheten och upprätthåller nätverk av deltagare efter avslutad kurs. Genom föreningsverksamhet har medlemmarna möjlighet att få aktuell information om utrikes- och säkerhetspolitik och övergripande säkerhet.

Föreningen ger ut en egen magasin fyra gånger per år. Magasinen uppdaterar medlemmar med de senaste nyheterna från nationella försvarskurser och publicerar artiklar och intervjuer om säkerhetspolitiska ämnen.

Mer information:
Förvarskursföreningens hemsida
Maanpuolustus-magasinets hemsida

´