Hyppää sisältöön

Osallistujat ja valintaperusteet

Kurssille osallistuvat valitaan yhteiskunnan eri sektoreilta kokonaisturvallisuuden kannalta valtakunnallisesti keskeisissä tehtävissä toimivista henkilöistä.

Maanpuolustuskurssit kerää osallistujaesitykset yhteiskunnan eri aloilta vuoden vaihteessa. Vastaanotettujen esitysten pohjalta Maanpuolustuskurssit laatii yhteistyössä Turvallisuuskomitean sihteeristön kanssa esityksen Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnalle (MONK). Neuvottelukunta hyväksyy valtakunnallisten kurssien osallistujat ja vahvistaa kurssien ajankohdat sekä maanpuolustuksen erikoiskurssien aiheet ja kohderyhmät.

Osallistujat valitaan virka-aseman tai tehtävän perusteella siten, että he ovat omalla toimialallaan keskeisessä asemassa yhteiskunnan turvallisuuden takaamisessa, häiriöihin varautumisessa ja niitä tukevissa toiminnoissa. Osallistujavalinnoissa huomioidaan tasapuolisuus yhteiskunnan eri sektorien välillä toimialoittain, alueellinen kattavuus ja pyrkimys sukupuolten tasa-arvoiseen edustukseen.

 

Lisätietoa:

Valtioneuvoston asetus maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta ja sen tehtävistä