Hyppää sisältöön

Osallistujat ja valintaperusteet

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta hyväksyy osallistujat valtakunnallisille maanpuolustuskursseille.

Maanpuolustuskurssit kerää osallistujaesitykset yhteiskunnan eri aloilta vuosittain. Vastaanotettujen esitysten pohjalta Maanpuolustuskurssit laatii yhteistyössä Turvallisuuskomitean sihteeristön kanssa esityksen seuraavan vuoden osallistujista Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnalle (MONK). Neuvottelukunta hyväksyy valtakunnallisten kurssien seuraavan vuoden osallistujat ja vahvistaa kurssien ajankohdat sekä maanpuolustuksen erikoiskurssien aiheet ja kohderyhmät.

Osallistujaesitykset seuraavan kokonaisen vuoden maanpuolustuskursseille kerätään joulukuun ja helmikuun välisenä aikana, minkä jälkeen Maanpuolustuskurssit käsittelee saapuneet esitykset kevään aikana. Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta hyväksyy seuraavan vuodet osallistujat touko-kesäkuussa pidettävässä kokouksessa.

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan jäseniä ovat valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri, ulkoministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö, Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja, pelastusylijohtaja, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtaja, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n erikseen nimeämä edustaja sekä aluehallintovirastojen ylijohtajien keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema ylijohtaja.

Kurssien osallistujat valitaan yhteiskunnan eri sektoreilta kokonaisturvallisuuden kannalta valtakunnallisesti keskeisissä tehtävissä toimivista henkilöistä.

Osallistujat valitaan virka-aseman tai tehtävän perusteella siten, että he ovat omalla toimialallaan keskeisessä asemassa yhteiskunnan turvallisuuden takaamisessa, häiriöihin varautumisessa ja niitä tukevissa toiminnoissa. Kursseille valittavat edustavat useita yhteiskunnan sektoreita, kuten eduskuntaa ja puolueita, hallintoa, puolustusvoimia, elinkeinoelämää, mediaa, järjestöjä ja kulttuuria. Osallistujavalinnoissa huomioidaan tasapuolisuus yhteiskunnan eri sektorien välillä toimialoittain, alueellinen kattavuus ja pyrkimys sukupuolten tasa-arvoiseen edustukseen.

Lisätietoa:

Valtioneuvoston asetus maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta ja sen tehtävistä

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

´