Hyppää sisältöön

Maanpuolustuskurssien toiminta

Maanpuolustuskursseilla osallistujat perehtyvät kattavasti kokonaisturvallisuuden eri aloihin luentojen, vierailujen ja harjoitustöiden kautta.

Maanpuolustuskurssien opetusohjelmaan kuuluvat asiantuntijoiden pitämien luentojen ja ryhmätyöskentelyn lisäksi vierailut kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeissä kohteissa, kuten esimerkiksi eduskunnassa, Yleisradiossa, turvallisuusviranomaisten organisaatioissa ja Puolustusvoimien joukko-osastoissa.

Maanpuolustuskurssit järjestää valtakunnallisia maanpuolustuskursseja neljä kertaa vuodessa. Kolmen ja puolen viikon ajanjaksoissa järjestettävillä pääkursseilla on kurssipäiviä yhteensä viisitoista. Pääkurssin suorittaneille järjestetään myöhemmin lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja käsiteltyjä oppisisältöjä täydentämään.
 
Maanpuolustuskurssit järjestää maanpuolustuksen erikoiskursseja Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan erikseen määrittämille erityisryhmille.

Maanpuolustuskursseja jo vuodesta 1961

Puolustusneuvosto hyväksyi vuonna 1960 esityksen yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä siviili- ja sotilashenkilölle. ”Korkeimman maanpuolustusopetuksen” järjestäminen annettiin Puolustusvoimien tehtäväksi. Ensimmäisen maanpuolustuskurssin, tuolloin vielä nimeltään ”Totaalisen maanpuolustuksen kurssi 1”, avajaiset pidettiin huhtikuussa 1961. Kaksi vuotta kurssien alkamisen jälkeen aloitettiin maaherrojen käynnistämät alueelliset maanpuolustuskurssit.

1960- ja 1970-lukujen taiteessa vakiintuneet opetuksen periaatteet ja kurssiperinteet näkyvät maanpuolustuskursseilla tänäkin päivänä. Kursseille on osallistunut jo lähes 10 000 yhteiskunnallista vaikuttajaa.

Maanpuolustuskurssiyhdistys muodostaa yhteiskunnallisesti merkittävän verkoston

Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittanut voi halutessaan liittyä Maanpuolustuskurssiyhdistyksen jäseneksi. Maanpuolustuskurssiyhdistys perustettiin heti ensimmäisen maanpuolustuskurssin päättymisen jälkeen vuonna 1961. Yhdistyksen nimi oli alun perin Maanpuolustuskorkeakouluyhdistys.

Yhdistys takaa vakaan jatkumon kurssitoiminnalle ja ylläpitää maanpuolustuskurssilaisten verkostoja kurssin suorittamisen jälkeen. Yhdistystoiminnan kautta jäsenillä on mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuudesta.

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa Maanpuolustus-lehteä. Lehti päivittää jäsenilleen tuoreimmat uutiset maanpuolustuskursseilta sekä julkaisee artikkeleita ja haastatteluja turvallisuuspoliittista aiheista.
 

Lisätietoa:
Maanpuolustuskurssiyhdistyksen kotisivut
Maanpuolustus-lehden kotisivut